Oeconomica je moderní deskovou hrou s edukativním přesahem. Prostřednictvím realitstického zobrazení základních mikroekonomických jevů si během hraní Oeconomicy děti i dospělí zábavnou, nenásilnou a jednoduchou formou přirozeně představí, připomenou a upevní principy ekonomického fungování podniků.

Oeconomica vychází ze dvou vzájemně propojených herních mechanizmů. Prvním je tvorba ceny na trhu. Hra názorně demonstruje vzájemné působení nabídky a poptávky. Nabídku i poptávku přímo vytvářejí hráči v rámci svého rozhodování během hry. Cena pak reaguje na aktuální poměr nabídky a poptávky na trhu. Druhou významnou součástí herního mechanizmu je fungování firmy (podniku). Hráči musí reagovat na současnou tržní cenu, plánovat své investice a optimalizovat svou produkci.

Edukativní hra OeconomicaStejně jako v reálném světě figurují i ve hře peníze jako prostředek směny - hráči investují do podniků, rozšiřují a zefektivňují výrobu, nakupují vstupy a prodávají výstupy za tržní ceny. Průběh hry jim v zápětí formou zisků dává zpětnou vazbu, nakolik svými rozhodnutími správně reagovali na aktuální situaci na trhu. Při nepříznivém vývoji situace je třeba průběžně měnit svou strategii a mnohdy je nutné provést i výraznější restrukturalizaci celé své firmy. K financování mají hráči v dispozici vlastní i cizí kapitál. Využijí-li však k financování cizí kapitál (bankovní úvěr), musí v každém kole platit úrok, dokud úvěr nesplatí.

Hráči navíc mohou investovat do veřejně prospěšných projektů, které jim přinášejí společenskou prestiž, což do hry přináší žádoucí koncept filantropie a společenské odpovědnosti firem.

Pro učitele

Oeconomica byla přímo vyvinuta s ohledem na zapojení ve výuce na základních, středních, vyšší odborných školách, ale i v kurzech podnikání a managementu. Navazuje tak na velice úspěšné edukativní hry Ekopolis, Multipolis nebo Numerix.

Hra pokrývá rámcový vzdělávací program (RVP) základních škol v tématickém okruhu Člověk, stát a hospodářství a středních škol v oblasti Člověk a svět práce.

Metodická příručka

Při vývoji hry bylo jedním z hlavních kritérií její snadné zapojení do výuky pro učitele. Pro tento účel vznikla praktická Metodická příručka. Ta obsahuje mimo jiné názorný návod pro učitele, jak s hrou začít a jednoduše ji zařadit do výuky ekonomie. Dále zde učitele naleznou praktické příklady návazných aktivit, aby žáci snadno veškeré nabyté znalosti správně fixovali a zasadili si do patřičných souvislostí.

Metodická příručka dále obsahuje detailní vysvětlení základních mikroekonomických principů, které jsou ve hře simulovány a přehledný slovníček ekonomických pojmů, se kterými se žáci ve hře seznámili. 

Výuková a plná verze hry

Pro snadné vysvětlení byla samotná hra rozdělena do dvou verzí. První verze je výuková. Tato verze obsahuje všechny důležité herní principy, je krátká (lze ji odehrát za 25 minut) a snadno pochopitelná. Slouží zejména k seznámení se hrou a pochopení základních herních mechanizmů. Přímo na plánu je pak grafický přehled hry, který slouží ke snadné orientaci.

Plná verze hry se hraje podle stejných pravidel, jako verze výuková, jen s určitými drobnými úpravami. Obsahuje některé nové herní komponenty, je delší a otvírá široké herní a strategické možnosti. Pokud hráči pochopí výukovou verzi, je pro ně přechod na plnou verzi naprosto přirozený a snadný. 

  • 3-5 hráčů, 12+ let
  • Zde koupit
  • Oeconomica vznikla ve spolupráci Loris Games se společností Scio a Institutem ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

    Scio Scio je nezávislá soukromá společnost, která se již od roku 1995 zabývá hodnocením výsledků vzdělávání, přípravou zkoušek, které využívá v přijímacím řízení řada fakult veřejných vysokých škol. Stále více se věnuje cílům vzdělávání nejen v základních a středních školách, ale i vzdělávání mimo školy – paralelního vzdělávání, vzdělávání pro budoucnost.

    Institut ekonomických studií Institut ekonomických studií FSV UK je předním českým ekonomickým vědeckým a výukovým pracovištěm. Nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy v oboru ekonomie a financí. V rámci studia se zde prolíná výuka v českém a anglickém jazyce. Absolventi jsou proto dlouhodobě žádáni českými i zahraničními institucemi.